Rollespilssynopser 2018

Så er det atter tid til at tænke på rollespil til Fastaval. Fastaval plejer at modtage rigtig mange synopser, og vi håber meget, at den tendens forsætter, så vi igen i 2018 kan tilbyde spillerne et fantastisk, spændende og varieret felt. Send os din/jeres idé i form af en synopsis og få muligheden for at bidrage til Fastaval i påsken 2018.

Synopsisdeadline og synopsisworkshop

I forhold til skriveprocessen vil vi forsat have fokus på workshops, sparringspartnere til forfatterne og forfatterweekend. Desuden fortsætter vi vores forgængeres glimrende initiativ omkring synopse-sparringspartnere til potentielle debutanter.

Hvis du ikke har skrevet scenarie til Fastaval før, vil vi meget gerne sætte dig i kontakt med en synopse-sparringspartner. Det vil sige, at der er en erfaren Fastaval-forfatter, der kan hjælpe dig, ved for eksempel at læse din synopsis igennem og komme med konstruktiv kritik. De nærmere detaljer for samarbejdet aftaler I selv. Send os en mail på scenarieansvarlige@fastaval.dk, hvis du er interesseret.

Det vil igen i år være muligt både at sende synopser ind til fuldlængde-scenarier og noveller. Noveller er alt op til to timer, mens fuldlængde-scenarier er alt mellem to og fem timer. Vi er også åbne for projekter, der ikke passer ind i de to kategorier – i sidste ende er det vigtigere at lave et godt program, end at alting passer ind i kasserne.

Deadline

Synopserne skal sendes til de scenarieansvarlige Tina Heebøll Arbjørn og Anders Frost Bertelsen på mailadressen: scenarieansvarlige@fastaval.dk senest fredag den 1. september 2017 kl. 23.59.

De færdige scenarier skal afleveres til de scenarieansvarlige senest den 31. januar 2018 kl. 23.59.

Synopsen

Det vi beder om er først og fremmest en præsentation af din/jeres idé.

En synopsis er et kort skriv der forklarer scenariets særtræk, hvorfor det er fedt, og hvad spillerne vil få for en oplevelse ved at spille det.

Du kan læse mere om formen i Mikkel Bækgaards fine beskrivelse fra 2005 her: http://scenariebasics.wordpress.com/2011/05/08/den-gode-synopse/ eller i Kristian Bach Petersens supplerende artikel om synopseskrivning fra 2012 her: http://reservoirelves.wordpress.com/2012/08/30/den-endnu-bedre-synopsis/

Derudover vil vi bede om følgende fakta:

  • Titel (behøves ikke være den endelige)
  • Type synopsis: scenarie, novelle eller andet
  • Genre
  • Antal spillere
  • Er der én, ingen eller flere spilledere
  • Forventet spilletid
  • Navn, mail og tlf. nr. på alle deltagende forfattere. (Det er muligt at skrive under pseudonym, men de scenarieansvarlige skal stadig bede om forfatterdata.)

Noveller

Igen i år vil der være en decideret novelleblok. Scenarierne skal kunne afvikles på max 2 timer, alt inklusivt, og noveller er især oplagte til en stærk eller skæv grundidé, der kan give godt spil i halvanden time, men ikke i fem.

Live

Livescenarier er meget velkomne på Fastaval, både i de almindelige scenarieblokke og som noveller. Hvis du/I har nogen praktiske spørgsmål i forbindelse med live, så tag endelig kontakt til os. Fastaval vil så vidt som muligt være behjælpelig med det praktiske omkring afviklingen af livescenarierne.

Udvælgelse

I år beder vi altså om to typer af synopser: Det “klassiske” scenarie – som er længere end en novelle og kan spilles i en almindelig 5-timers blok og noveller til 2-timers blokkene. Visse ideer vil måske sprænge rammerne, og så kigger vi på det, men ovenstående er udgangspunktet.

Fastaval accepterer kun premierescenarier, så de kan ikke tidligere være blevet sat op på en anden con. Det står dog alle frit for at lave et remake af et allerede eksisterende, færdigskrevet scenarie, enten ens eget eller andres (men spørg dem lige først, det er høfligst). Hvis man ønsker at lave et remake, skal det klargøres i synopsen, hvordan remaket adskiller sig fra originalen.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens scenarie vil tælle som et premierescenarie eller ej, er man meget velkommen til at kontakte os på scenarieansvarlige@fastaval.dk

Vi vil ligesom de foregående år forsøge at finde en rimelig sammenhæng mellem antal af scenarier og spilblokke. Derfor vil der formentlig være behov for at vælge ud mellem de indsendte synopser. Udvælgelsen sker på baggrund af følgende tre parametre:

Det styrende princip for os er at udvælge det felt, som vi i sidste ende tror, vil give Fastavals deltagere de bedste oplevelser. Fastavals deltagere er imidlertid en stor og meget varieret skare, så der er mange hensyn at tage.

Det første vi kigger på med synopserne er kvalitet, men hvad det begreb indebærer er ikke helt ligetil. I første omgang handler det om klarhed: Forstår vi hvad der kommer til at foregå i spillokalet? I anden omgang handler det om, om det er en god idé. Det er vigtigt at understrege, at ”en god idé” ikke er den vi personligt synes er mest spændende, men én som vi tror der vil være et publikum til på Fastaval.

Det næste er diversitet. Vi kan ikke tage 30 jeepform-hverdagsdramaer om parforhold med, uanset om det er de 30 bedste synopser. Så vi vil forsøge at kigge på så mange forskellige parametre som muligt. Genre, tema, form, indhold, system, rollelængde, osv. Det er dog heller ikke sådan, at man er garanteret en plads fordi man eksempelvis skriver den bedste eller eneste synopsis i en given genre. Hvis vi vurderer kvalitetsspringet er stort nok, kan vi være nødt til at acceptere at den genre er underrepræsenteret det år. Men allerhelst vil vi gerne have både action, drama, sci-fi, fantasy, horror, socialrealisme, episk, dokumentar, live, in-crowd, system og alt derimellem.

Vi kigger også på erfaringsspredning. Vi vil gerne have, at der hvert år er nogle debutanter, der får chancen for at prøve kræfter med scenarieskrivningen, så vi bliver ved med at få nyt blod ind i forfatterfeltet. Vi vil også gerne have, at der er nogle forfattere med et scenarie eller tre under bæltet, der får chancen for at udvikle videre på deres evner. Endelig vil vi også godt have, at der er nogle rigtig garvede forfattere der skriver, blandt andet for at de kan dele deres erfaringer til workshops, osv.

Vi er også nødt til at kigge lidt på sprog. Vi er rigtig glade for de internationale deltagere, der er begyndt at komme på Fastaval, men der er en forholdsvis stor andel af Fastavals deltagere, der kun vil spille på dansk, så andelen af engelsksprogede scenarier kan ikke være alt for stor.

Endelig er der spørgsmålet om noveller versus fuldlængde. Man kunne godt skubbe en anelse rundt på de eksisterende blokke, men i sidste ende passer det nogenlunde med, at der kan lægges to fuldlængde-scenarier og en novelle i løbet af en dag, og det giver en forholdsvis fast fordeling imellem de to, men det er klart, at hvis synopserne trækker rigtig meget i en bestemt retning, må vi overveje om vi kan skrue på blokkene.

Vi modtager synopserne den 1. september og sender svar tilbage senest den 17. september. Kort tid efter præsenterer vi feltet på Fastaval.dk.

Synopsisworkshop

Inden deadline for aflevering af synopsis vil der blive afholdt to workshops i København, da vi erfaringsmæssigt ved der ikke er stor opbakning i Århus eller Odense. Der vil dog være email-workshops man kan deltage i hvis man ikke kan komme til København på de nævnte datoer.

Den første workshop er idésparring hvor alle har mulighed for at udvikle på sin ide sammen med workshoppens øvrige deltagere.

Ideworkshoppen afholdes torsdag d. 10. august. Nærmere sted tilgår i løbet af sommeren. Hold øje på fastaval.dk, på facebook eller skriv til os, at du vil komme.

Den anden workshop er en synopsisworkshop, hvor alle skal medbringe et udkast til deres synopsis i tre eksemplarer, sådan at der kan arbejdes med synopserne ud fra noget konkret.

Synopsisworkshoppen afholdes tirsdag d. 22. august. Nærmere sted tilgår.

Email-workshops vil omhandle både idesparring og synopsisworkshop og foregå på hhv. dansk og engelsk. Workshoppen forgår over fire dage, hvor forfattere vil blive parret i mindre grupper og vil udveksle mails med idéer, sparring og feedback.

Email-workshops afholdes i dagene mandag d. 14. august – torsdag d. 17. august. Afsæt en times tid hver dag, hvis du vil deltage.

Tilmelding til workshops skal ske inden den nævnte dato til: scenarieansvarlige@fastaval.dk

 

Med venlig hilsen

Tina og Anders