I slutningen af 1500-tallets Kina var Ming-dynastiet på sit højeste. Den store mur beskyttede imod angreb fra Mongolerne og kejseren havde indført hårde straffe for koruption blandt sine embedsmænd. Men gamle skikke er ikke sådan at komme af med og man udvekslede naturligvis stadig gaver når man besøgte en embedsmands bolig og selvom bestikkelse naturligvis var forbudt var der jo ingen der sagde at den gave man fik igen var helt så værdifuld som den man gav. Måske ville embedsmanden endda være lidt mere venligt stemt overfor folk der gav overdådige gaver.

Gùgōng er et nyt spil fra 2018 der sætter dig i rollen som en velhavende familie i datidens Kina.
Ved at spille sine gaver rigtigt på de rigtige embedsmænd for f.eks. at få tilladelser til at købe jade eller hjælpe med bygeriet på den store mur kan man forhåbentligt give sin egen familie en fordel og måske endda opnå audiens hos kejseren selv.