rumskibskirkegården i planetens Lagrange punkt samler spillerne skrot til at opgradere deres droner og reparere deres rumskibe. Mange strategier i en kirkegård, som hele tiden forandres.