“Politique” er et semi-kooperativt forhandlingsspil om kompleksiteten i moderne politik og om de principper,
der lægger grundlaget for demokrati og de affødte konsekvenser.
Vejen til magten er smedet af dem, der er villige til at ofre. Sproget er midlet til at fremme den vej. Det er politikens kunst.

  • Varighed: 100 min

  • Antal spillere3-8

  • Sprog: Engelsk

Foromtale

Spillet foregår i en nær fremtid, hvor demokratier rundt om i verden smuldrer, og partirepræsentanter må samarbejde for at holde balancen i nationen under truslen om at falde i anarki eller i hænderne på autokratiske magter, mens de søger at tjene deres egne politiske formål.

I “Politique” tager spillerne rollerne som partirepræsentanter for et af otte politiske partier. De søger hver at opnå så meget indflydelse som muligt for at blive det mest magtfulde parti i nationen, gennem brug af deduktion, diplomati og velovervejet beslutsomhed .

Som medlemmer af parlamentet engagerer spillerne sig i konstante forhandlinger og debatter med de konkurrerende partirepræsentanter om vilkårene for hvilken politik der skal vedtages, og hvem der skal opnå indflydelse fra det politik-kort, som regeringen har foreslået. Nogle spillere kan dog have mere gavn af et politik-kort end andre.

Til sidst i hver runde trækker oppositionen et kort fra overskriftsbunken. Hvert kort udgør et problem, som kun regeringen løser gennem et “fangernes dilemma” på nationens vegne – diskutere med hinanden, træffe en beslutning og til sidst stemme på om de vil samarbejde eller modsætte sig løsningen af ​​kortet.

Koalitioner kan blive smedet, og nogle gange endda brudt for at fremme sagen – forræderi er uundgåeligt. Spillere kan indgå aftaler på et hvilket som helst tidspunkt i spillet, men ingen aftaler er nødvendigvis bindende. Alle i Folketinget skal dog træde varsomt, da deres handlinger kan have indflydelse på Nationens skæbne.

Om designeren

København er hvor jeg bor. Med Masters of Arts uddannelse har der længe været en interesse for kultur og den kreative proces, som har udspillet sig efter en oplevelse af et bestemt brætspil, der gav lys til mit første design efterfulgt af et par andre ideer, som jeg ønsker at forfølge i fremtiden.