Udvælgelse af synopser

Udvælgelse af synopser

Det styrende princip for os er at udvælge det felt, som vi i sidste ende tror, vil give Fastavals deltagere de bedste rollespilsoplevelser. Fastavals deltagere er imidlertid en stor og meget varieret skare, både i forhold til alder, rollespilserfaring og rollespilspreferencer – så der er mange hensyn at tage.

Vi kigger for det første på synopsernes kvalitet i forhold til selve scenarieidéen og i forhold til formidling af scenarieidéen. Forstår vi, hvad der kommer til at foregå i spillokalet? Og tror vi på, at det der kommer til at foregå, vil blive udgangspunkt for gode rollespilsoplevelser?

Det næste vi kigger på er diversitet. Vi vil rigtig gerne kunne tilbyde Fastavals deltagere en bred palette af rollespilsoplevelser. Alle der læser Fastavals program skulle gerne kunne finde mindst et scenarie, hvor de tænker – “Det her er lige noget for mig”. Vi tilstræber derfor, at der er en god bredde i forhold til parametre som genre, tema, form, indhold, system – og også i forhold til hvilken aldersgruppe scenariet henvender sig til. Det er dog heller ikke sådan, at man er garanteret en plads i forfatterfeltet, fordi man eksempelvis skriver den bedste eller eneste synopsis i en given genre. Hvis vi vurderer kvalitetsspringet er stort nok, kan vi være nødt til at acceptere, at den genre er underrepræsenteret det år. Men allerhelst vil vi gerne have både action, drama, sci-fi, fantasy, horror, socialrealisme, episk, muntert, dokumentar, live, in-crowd, system og alt derimellem og derudover.

Vi kigger også på erfaringsspredning blandt forfatterne. Vi vil gerne have, at der hvert år er nogle debutanter, der får chancen for at prøve kræfter med scenarieskrivningen, så vi bliver ved med at få nyt blod ind i forfatterfeltet. Vi vil også gerne have, at der er nogle forfattere med et scenarie eller tre under bæltet, der får chancen for at udvikle videre på deres evner. Endelig vil vi også godt have, at der er nogle rigtig garvede forfattere der skriver, blandt andet for at de kan dele deres erfaringer til workshops, osv.

Vi er også nødt til at kigge lidt på sprog. Vi er rigtig glade for de internationale deltagere, der er begyndt at komme på Fastaval, men der er en forholdsvis stor andel af Fastavals deltagere, der kun vil spille på dansk, så andelen af engelsksprogede scenarier, kan ikke være alt for stor.

Endelig er der spørgsmålet om forholdet mellem noveller og fuldlængde scenarier. I 2018 havde Fastaval en fordeling af spilblokke, der gav plads til 6 noveller og 22 fuldlængdescenarier, og vi sigter efter nogenlunde samme fordeling for 2019. Men det er klart, at hvis synopserne trækker rigtig meget i en bestemt retning, vil vi overveje at skrue på sammensætningen af spilblokkene i Fastavalprogrammet.