Workshops og sparring

Workshops og sparring

April-august: Synopsissparring (mest for nye forfattere)

Hvis du ikke har skrevet scenarie til Fastaval før, vil vi meget gerne sætte dig i kontakt med en synopse-sparringspartner. Det vil sige, at der er en erfaren Fastaval-forfatter, der kan hjælpe dig, ved for eksempel at læse din synopsis igennem og komme med konstruktiv kritik. De nærmere detaljer for samarbejdet aftaler I selv. Send os en mail på scenarieansvarlige@fastaval.dk, hvis du er interesseret.

August: Synopsisworkshops

Inden deadline for aflevering af synopsis vil der blive afholdt workshops i Aarhus og København. Derudover vil der være email-workshops man kan deltage i, hvis man ikke kan komme til Aarhus eller København på de nævnte datoer.

Den første workshop er idésparring, hvor alle har mulighed for at udvikle på deres ide sammen med workshoppens øvrige deltagere.

Ideworkshoppen afholdes torsdag d. 9. august. Nærmere info om tid og sted kommer i løbet af sommeren. Hold øje på fastaval.dk, på facebook eller skriv til os, at du vil komme.

Den anden workshop er en synopsisworkshop, hvor alle skal medbringe et udkast til deres synopsis i tre eksemplarer, sådan at der kan arbejdes med synopserne ud fra noget konkret.

Synopsisworkshoppen afholdes tirsdag d. 21. august.

Email-workshops vil omhandle både idesparring og synopsisworkshop og foregå på hhv. dansk og engelsk. Workshoppen foregår over fire dage, hvor forfattere vil blive parret i mindre grupper og vil udveksle mails med idéer, sparring og feedback.

Email-workshops afholdes i dagene mandag d. 13. august – torsdag d. 16. august. Afsæt en times tid hver dag, hvis du vil deltage.

Tilmelding til workshops skal ske inden den nævnte dato til: scenarieansvarlige@fastaval.dk

September – februar: Scenariesparring

Såfremt din scenarieidé bliver udtaget til Fastaval 2019 hjælper de scenarieansvarlige gerne med at skaffe dig en erfaren sparringspartner til næste del af skriveprocessen. Vi samler også årets forfatterfelt i en facebookgruppe, hvor I kan udveksle idéer og andet med hinanden.

Oktober: Workshop om scenariekernen

Vi afholder workshop hvor du kan få feedback ift. at udvikle og skærpe dit scenaries grundlæggende idéer og præmis. Workshoppen afholdes d. 6. oktober i København og d. 7. oktober i Aarhus.

November:  Forfatterweekend

Så er det nu der er mulighed for at møde de andre forfattere til Fastaval 2019. ALEA sponsorerer en hytte, og de scenarieansvarlige og deres fantastiske køkkenhold står for planlægning af det praktiske. Weekenden igennem vil der være workshops, hygge og tid til at skrive på dit scenarie. Forfatterweekenden ligger i år fredag d. 2. november til søndag d. 4. november et sted på Sjælland.

Januar: Foromtale-workshop

Alle scenarier præsenteres i Fastavals program med en kort foromtale, og det er ud fra disse foromtaler at deltagerne vælger, hvilke scenarier de gerne vil spille. Men at skrive en god og præcis foromtale af ens scenarie kan være en svær øvelse. Hvordan får man på ganske få linjer formidlet, hvad det er for en rollespilsoplevelse scenariet sigter mod? Målet med foromtalen er nemlig ikke at tiltrække så mange spillere som muligt, men at tiltrække netop de spillere for hvem scenariet vil blive en god oplevelse.  Afholdes d. 3. januar i Aarhus og København.