Bliv forfatter

Et af Fastavals absolutte samlingspunkter har i mange år været scenarierne, både bordrollespil og live. Hvert år præsenterer vi i omegnen af 30 scenarier skrevet direkte til Fastaval, både af enkeltpersoner og forfatterkollektiver. Den gode scenarieoplevelse er båret af mere end  to årtiers tradition for at skabe, nedskrive og fortælle enestående historier.

Premiererollespil 2019 – Call for synopsis!

Så er det atter tid til at tænke på rollespil til Fastaval. Fastaval plejer at modtage rigtig mange synopser, og vi håber meget, at den tendens fortsætter, så vi igen i 2019 kan tilbyde spillerne et fantastisk, spændende og varieret scenariefelt. Send os din/jeres scenarieidé i form af en synopsis og få muligheden for at bidrage til Fastaval i påsken 2019.

Det vil igen i år være muligt både at sende synopser ind til fuldlængde-scenarier og noveller. Noveller er scenarier hvor hele afviklingen ikke tager mere end to timer, mens fuldlængde-scenarier er scenarier af en varighed mellem to og fem timer. Vi er også åbne for projekter, der ikke passer ind i de to kategorier – i sidste ende er det vigtigere at lave et godt program, end at alting passer ind i kasserne.

Livescenarier er også velkomne på Fastaval, både i de almindelige scenarieblokke og som noveller. Hvis du/I har nogle praktiske spørgsmål i forbindelse med live, så tag endelig kontakt til os. Fastaval vil så vidt som muligt være behjælpelig med det praktiske omkring afviklingen af livescenarierne.

Fastaval accepterer kun premierescenarier, så de kan ikke tidligere være blevet sat op på en anden con. Det står dog alle frit for at lave et remake af et allerede eksisterende, færdigskrevet scenarie, enten ens eget eller andres (men spørg dem lige først, det er høfligst). Hvis man ønsker at lave et remake, skal det klargøres i synopsen, hvordan remaket adskiller sig fra originalen.

Som udgangspunkt anbefaler vi at bruge tiden på at finpudse og udbygge én scenarieidé, frem for at forsøge sig med mange synopser på en gang. Det er imidlertid tilladt at sende flere synopser ind, hvis man har lyst. Gør man det antager vi dog, at det også er fordi, man regner med at kunne skrive flere scenarier, hvis de alle bliver udvalgt.

Obligatorisk data

  • Titel (behøves ikke være den endelige)
  • Type synopsis: fuldlængde, novelle eller andet
  • Genre
  • Antal spillere
  • Er der én, ingen eller flere spilledere
  • Forventet spilletid
  • Navn, mail og tlf. nr. på alle deltagende forfattere. (Det er muligt at skrive under pseudonym, men de scenarieansvarlige skal stadig bede om forfatterdata.)

Deadlines

Synopserne skal sendes til de scenarieansvarlige Louise Floor Frellsen og Niels Jensen på mailadressen: scenarieansvarlige@fastaval.dk senest lørdag den 1. september 2018 kl. 23.59.

Vi sender svar tilbage senest den 16. september. Kort tid efter præsenterer vi feltet på Fastaval.dk.

De færdige scenarier skal afleveres til de scenarieansvarlige senest onsdag d. 6. februar 2019 kl. 23.59.

Værd at vide om at være forfatter

April-august: Synopsissparring (mest for nye forfattere)

Hvis du ikke har skrevet scenarie til Fastaval før, vil vi meget gerne sætte dig i kontakt med en synopse-sparringspartner. Det vil sige, at der er en erfaren Fastaval-forfatter, der kan hjælpe dig, ved for eksempel at læse din synopsis igennem og komme med konstruktiv kritik. De nærmere detaljer for samarbejdet aftaler I selv. Send os en mail på scenarieansvarlige@fastaval.dk, hvis du er interesseret.

August: Synopsisworkshops

Inden deadline for aflevering af synopsis vil der blive afholdt workshops i Aarhus og København. Derudover vil der være email-workshops man kan deltage i, hvis man ikke kan komme til Aarhus eller København på de nævnte datoer.

Den første workshop er idésparring, hvor alle har mulighed for at udvikle på deres ide sammen med workshoppens øvrige deltagere. Ideworkshoppen afholdes torsdag d. 9. august 2018. Nærmere info om tid og sted kommer i løbet af sommeren. Hold øje på fastaval.dk, på facebook eller skriv til os, at du vil komme.

Den anden workshop er en synopsisworkshop, hvor alle skal medbringe et udkast til deres synopsis i tre eksemplarer, sådan at der kan arbejdes med synopserne ud fra noget konkret. Synopsisworkshoppen afholdes tirsdag d. 21. august 2018.

Email-workshops vil omhandle både idesparring og synopsisworkshop og foregå på hhv. dansk og engelsk. Workshoppen foregår over fire dage, hvor forfattere vil blive parret i mindre grupper og vil udveksle mails med idéer, sparring og feedback. Email-workshops afholdes i dagene mandag d. 13. august – torsdag d. 16. august. Afsæt en times tid hver dag, hvis du vil deltage.

Tilmelding til workshops skal ske inden den nævnte dato til: scenarieansvarlige@fastaval.dk

September – februar: Scenariesparring

Såfremt din scenarieidé bliver udtaget til Fastaval 2019 hjælper de scenarieansvarlige gerne med at skaffe dig en erfaren sparringspartner til næste del af skriveprocessen. Vi samler også årets forfatterfelt i en facebookgruppe, hvor I kan udveksle idéer og andet med hinanden.

Oktober: Workshop om scenariekernen

Vi afholder workshop hvor du kan få feedback ift. at udvikle og skærpe dit scenaries grundlæggende idéer og præmis. Workshoppen afholdes d. 6. oktober 2018 i København og d. 7. oktober 2018 i Aarhus.

November:  Forfatterweekend

Så er det nu der er mulighed for at møde de andre forfattere til Fastaval 2019. ALEA sponsorerer en hytte, og de scenarieansvarlige og deres fantastiske køkkenhold står for planlægning af det praktiske. Weekenden igennem vil der være workshops, hygge og tid til at skrive på dit scenarie. Forfatterweekenden ligger i år fredag d. 2. november til søndag d. 4. november 2018 et sted på Sjælland.

Januar: Foromtale-workshop

Alle scenarier præsenteres i Fastavals program med en kort foromtale, og det er ud fra disse foromtaler at deltagerne vælger, hvilke scenarier de gerne vil spille. Men at skrive en god og præcis foromtale af ens scenarie kan være en svær øvelse. Hvordan får man på ganske få linjer formidlet, hvad det er for en rollespilsoplevelse scenariet sigter mod? Målet med foromtalen er nemlig ikke at tiltrække så mange spillere som muligt, men at tiltrække netop de spillere for hvem scenariet vil blive en god oplevelse.  Afholdes d. 3. januar i Aarhus og København.

Det vi beder om er først og fremmest en præsentation af din/jeres idé til et rollespilsscenarie.

En synopsis er et kort skriv der forklarer scenariets særtræk, hvorfor det er fedt, og hvad spillerne vil få for en oplevelse ved at spille det.

Du kan få tips til at skrive en god synopsis i Podcasten ´Scenariekernen´, der produceres af Kristoffer Rudkjær, Klaus Meier Olsen og Anders Frost Bertelsen. Her kan du finde et helt afsnit om det at skrive synopser til Fastaval.

Du kan også læse mere om formen i Mikkel Bækgaards beskrivelse her eller i Kristian Bach Petersens supplerende artikel om synopseskrivning her.

Det styrende princip for os er at udvælge det felt, som vi i sidste ende tror, vil give Fastavals deltagere de bedste rollespilsoplevelser. Fastavals deltagere er imidlertid en stor og meget varieret skare, både i forhold til alder, rollespilserfaring og rollespilspreferencer – så der er mange hensyn at tage.

Vi kigger for det første på synopsernes kvalitet i forhold til selve scenarieidéen og i forhold til formidling af scenarieidéen. Forstår vi, hvad der kommer til at foregå i spillokalet? Og tror vi på, at det der kommer til at foregå, vil blive udgangspunkt for gode rollespilsoplevelser?

Det næste vi kigger på er diversitet. Vi vil rigtig gerne kunne tilbyde Fastavals deltagere en bred palette af rollespilsoplevelser. Alle der læser Fastavals program skulle gerne kunne finde mindst et scenarie, hvor de tænker – “Det her er lige noget for mig”. Vi tilstræber derfor, at der er en god bredde i forhold til parametre som genre, tema, form, indhold, system – og også i forhold til hvilken aldersgruppe scenariet henvender sig til. Det er dog heller ikke sådan, at man er garanteret en plads i forfatterfeltet, fordi man eksempelvis skriver den bedste eller eneste synopsis i en given genre. Hvis vi vurderer kvalitetsspringet er stort nok, kan vi være nødt til at acceptere, at den genre er underrepræsenteret det år. Men allerhelst vil vi gerne have både action, drama, sci-fi, fantasy, horror, socialrealisme, episk, muntert, dokumentar, live, in-crowd, system og alt derimellem og derudover.

Vi kigger også på erfaringsspredning blandt forfatterne. Vi vil gerne have, at der hvert år er nogle debutanter, der får chancen for at prøve kræfter med scenarieskrivningen, så vi bliver ved med at få nyt blod ind i forfatterfeltet. Vi vil også gerne have, at der er nogle forfattere med et scenarie eller tre under bæltet, der får chancen for at udvikle videre på deres evner. Endelig vil vi også godt have, at der er nogle rigtig garvede forfattere der skriver, blandt andet for at de kan dele deres erfaringer til workshops, osv.

Vi er også nødt til at kigge lidt på sprog. Vi er rigtig glade for de internationale deltagere, der er begyndt at komme på Fastaval, men der er en forholdsvis stor andel af Fastavals deltagere, der kun vil spille på dansk, så andelen af engelsksprogede scenarier, kan ikke være alt for stor.

Endelig er der spørgsmålet om forholdet mellem noveller og fuldlængde scenarier. I 2018 havde Fastaval en fordeling af spilblokke, der gav plads til 6 noveller og 22 fuldlængdescenarier, og vi sigter efter nogenlunde samme fordeling for 2019. Men det er klart, at hvis synopserne trækker rigtig meget i en bestemt retning, vil vi overveje at skrue på sammensætningen af spilblokkene i Fastavalprogrammet.

De scenarieansvarlige for Fastaval 2019

Det er de scenarieansvarliges opgave at sikre deltagerne på Fastaval de bedst mulige rollespilsoplevelser. Dette gøres bl.a. ved at sørge for workshops, sparring og moralsk opbakning til forfatterne i løbet af hele skriveprocessen fra idé til færdigt scenarie.

Det er også de scenarieansvarlige, som på baggrund af de indsendte synopser udvælger hvilke rollespilsscenarier der, kommer på programmet til Fastaval 2019.

Begge har som tidligere medlemmer af ottojuryen og som spilledere haft rigtig mange scenarietekster i hænderne gennem tiden.

Kontakt: scenarieansvarlige@fastaval.dk

Louise Floor Frellsen har skrevet scenarier til Fastaval næsten hvert eneste år siden 2006. Hun forsker i kvanteoptik, skriver skønlitterære noveller og har stor erfaring med skriveprocessens fornøjelser og frustrationer.

Niels Jensen har været layouter, forfatter og sparringspartner på Fastaval-scenarier siden 2008. Til daglig sparrer han med sine elever og lærerkolleger på gymnasiet og finder stor glæde i at være med til at forløse andres idéer.