SCENARIEJURYEN PÅ FASTAVAL

På Fastaval bliver der hvert år nedsat en scenariedommerjury, som bestemmer hvilke premierescenarier der nomineres til og vinder Otto-priserne. For mange deltagere kan det være svært at se, hvordan processen med at læse, bedømme og udvælge scenarierne fungerer og hvor meget arbejde dommerne lægger i at være fair og balancerede overfor både scenarier og forfattere. Herunder kan du møde årets jury og læse hvordan dommerne udvælges og hvordan deres bedømmelsesproces fungerer.

Årets scenariejury på Fastaval 2021

Overdommer

Kristoffer Rudkjær 

Kristoffer er en rutineret fastavalspiller, spilleder og forfatter. Han var i flere år scenerieansvarlig og har en stor kærlighed til vallens scenarietradition. Han elsker, når rollespil basker med vingerne og viser hvad medie kan med nye genre og temaer. Kristoffer vil gerne forføres af store fortællinger, spændende settinger og dybe roller. Og så er han til fals for liret layout og høj produktionsværdi. Det er fjerde gang Kristoffer er dommer på Fastaval og første gang som overdommer. 

Tina Heebøll Arbjørn 

Tina har været på Fastaval i mange år som både spiller, forfatter, spilleder og scenarieansvarlig. Hun har en forkærlighed for fortællinger, både de små og store, de finurlige og de klassiske. Men hun jubler også over fantastiske virkemidler der løfter og understøtter det scenariet nu engang handler om. Tina er fan af rigtig mange genre og typer af rollespil, og elsker det store spænd og forskellighed der er i Fastaval scenarier. Det er tredje gang Tina er dommer på Fastaval.

Jonas Sanberg Ljungdalh

Jonas er en fastaval regular, og har flere gange har bidraget til vallen som forfatter. Jonas er tilhænger af det velskrevne og velgjorte scenarie, hvor sprog og få virkemidler arbejder i samme retning hjulpet på vej af en aktiv spilleder. Struktur og fortællingen må gerne være stram, så længe spillerne får store oplevelser. I det hele taget må der gerne være stort drama, glimt i øjet og stærk design. Til gengæld  hader Jonas at spille træ eller nogens afklippede tånegle. Det er anden gang Jonas er dommer på Fastaval.

Mette Finderup

Mette er kommet på Fastaval i mange (mange!) år som spiller, spilleder, forfatter og arrangør. Hun vil meget hellere grine end græde, når hun spiller scenarier, og hun elsker især overraskende plotscenarier af den slags, hvor to spil ikke er ens, så spillerne kan sige ‘I gjorde … HVAD FOR NOGET?’ når de deler deres spiloplevelse i baren. Mette elsker fantasy, horror, tidsrejser, gotik og mysterier… jo længere væk fra hendes realistiske hverdagsliv på Nørrebro et scenarie er, jo gladere bliver hun faktisk. Det er 11. gang Mette er dommer.

Nicolai Strøm Steffensen

Nicolai har deltaget på Fastaval i en lang årrække, og debuterede sidste år med sit første fastaval scenarie. Nicolai har desuden slået sine folder i den danske black box tradition i mange år og er glad for forfattere der eksperimenterer form og rammer. Han elsker at spillede scenarier og er derfor stor fan af spil der både giver store oplevelser for spiller og spilleder. Nicolai er en sucker for scenarier der giver deltagerne en mavepuster og efterlader en med en trykkende knude i maven. Det er anden gang at Nicolai er dommer på Fastaval.

INDEN FASTAVAL

Som det allerførste i dommerprocessen skal juryen samles. Først udpeges overdommeren af ALEA (måske allerede inden forrige Fastaval) og det er suverænt overdommeren der i sidste ende bestemmer, hvilke personer som dommergruppen skal bestå af. Det er altid en prioritet at skab en balanceret jury, som består af personer med mange forskellige perspektiver på rollespil og med forskellige erfaringsniveauer. Forfattere, spilledere og spillere med forskellige rollespilspræferencer er stort set altid repræsenteret blandt otto-dommerne. Juryen mødes typisk én enkelt gang inden scenarierne bliver afleveret for at blive enige om processen og otto-kategorierne, men det er først når scenarierne er blevet afleveret at dommernes virkelige arbejde begynder. Alle scenarier læses grundigt og ofte er der langt over 1500 sider skriftligt materiale. De bliver analyseret og diskuteret i dybden på dommernes interne forum. Det er disse nedskrevne diskussioner, som danner udgangspunkt for den feedback forfatterne modtager efter Fastaval.

I en weekend umiddelbart inden Fastaval mødes dommerne til en stor arbejdsweekend. Her gennemgås alle scenarierne igen og dommerne diskuterer hvilke scenarier, der potentielt kan blive nomineret i de forskellige kategorier. Måske har de også et forsigtigt bud på en foreløbig ottovinder, men intet er sikkert før Fastaval. Selv om dommerne bedømmer det skriftilige materiale, er det vigtigt for dem, at få en fornemmelse af, hvad der fungerer godt i praksis i spillokalerne. Der kan også være elementer i et scenarie, som ikke umiddelbart kan læses af teksten, men alligevel giver spillerne fantastiske oplevelser.

UNDER FASTAVAL

Det er en stor del af dommernes arbejde at snakke både med forfatterne, spillederne og spillerne om scenarierne, når de er blevet afviklet. Ligesom det også er dommerne som indsamler og læser de feedbacksedler, der bliver skrevet i spillokalerne under Fastaval. Samtalerne og især feedbacksedlerne er vigtige arbejdsredskaber, når juryen skal danne sig et overblik over, hvordan de skrevne scenarier fungerer i praksis. Lørdag på Fastaval låser juryen sig inde i et lokale fra morgenstunden, for endegyldigt at bestemme, hvilke scenarier der nomineres og hvilke der vinder. Her tager juryen udgangspunkt i det skriftlige scenarie, deres beretninger fra spillere, spilledere og forfattere, samt de indleverede feedbacksedler. Der vælges fem nominerede samt en vinder i hver kategori. Lørdag aften bliver listerne med nomineringer hængt op rundt omkring på Fastaval og offentliggjort på Fastavals hjemmeside. Søndagen bruges på forberede sig til otto-showet. Her laver dommerne diplomer til alle nominerede forfattere og skriver de tekster der læses op fra scenen. Efter otto-showet står juryen til rådighed, hvis man som forfatter eller deltager har spørgsmål til Ottoerne.

UDVÆLGELSESPROCESS OG OTTO-KATEGORIER

Hver otto-kategori har en skriftlig definition (læs her), som diskuteres på plads af juryen inden scenarierne afleveres. Det er den dommerne forholder sig til, når de i sidste ende nominerer scenarier og finder vindere. Kort sagt er Bedste Roller de roller, der bedst rammer kategoriens kriterier. Alligevel kræver det mange og lange diskussioner, at finde frem til hvilke scenarier der bedst rammer kriterierne i en kategori. Især fordi det er vigtigt for dommerne, at scenarierne bedømmes på deres egne præmisser. Et action-scenarie vil altid blive bedømt på, om det er god action, inden for de rammer scenarier selv stiller op – ikke på, om det er godt drama.

Dommerne arbejder ud fra fire principper når de endelige vindere og nominerede vælges: konsensus, diskussion, ingen veto og ingen handler. De første to hænger sammen på den måde at alle skal være enige i sidste ende og at den enighed kun opnås ved at diskutere sagligt. Ingen Ottoer fordeles via afstemning, for det er kun gode argumenter der tæller i dommerprocessen. Ingen veto betyder, at det ikke er tilladt for et jurymedlem spærre for nomineringen af et scenarie uden gode argumenter, hvis stemningen måske i er imod vedkommendes foretrukne scenarie. Ingen handler betyder at dommerne ikke må skylde hinanden noget. Det kan eksempelvis være at selvom et scenarie et jurymedlem virkelig elsker, ikke bliver nomineret en kategori (måske bedste roller), så må det scenarie ikke blive “kompenceret” det tab i en anden kategori (måske Juryens specialpris). Alle kategorier er et blankt kanvas, hvor de bedste argumenter vinder.

To af otto-kategorierne er en lille smule anderledes end de andre. Det drejer sig om Juryens specialpris og Deltagernes pris. Specialprisen er juryens pris og her vælger juryen selv antallet af nominerede. Hvert nomineret scenarie vælges ud fra enten dets overordnede idé eller et særlig stærkt delelement i scenariet. Her har dommerne typisk mere frihed til at vælge med hjertet. Deltagernes pris betyder at deltagerne stemmer om hvilket scenarier, der skal vinde prisen i løbet af Fastaval. Hvis to scenarier opnår lige mange stemmer, vinder de begge deltagernes pris.

EFTER FASTAVAL

Når Fastaval er overstået går juryen i gang med at skrive en omfattende feedback til alle forfattere, der har deltaget på Fastaval med et scenarie. Feedbacken sendes til forfatterne nogle måneder efter Fastaval er slut, sådan at den kan bruges, hvis forfatterne overvejer at skrive til Fastaval igen.