Gør dit værtshus til det mest succesfuld på Alestreet ved at udbygge og udvikle dit værtshus og underminer konkurrenter med snedig markedsføring – eller beskidte tricks.