Et guddommeligt Væsens skæbne bliver afgjort i to parallelle spil; et solo-spil (væsenet) og et multi-spiller spil (tilbederne), der interagerer med hinanden, men med uafhængige sejrskriterier.