Håndtering af personsager på Fastaval

Har du været udsat for en ubehagelig oplevelse omkring Fastaval?

– Sådan gør du. 

Er du utryg ved at deltage på Fastaval eller har været udsat for en ubehagelig oplevelse i forbindelse med et andet menneske på Fastaval (eller i relation til Fastaval)? Så har du altid mulighed for at kontakte organisationen omkring Fastaval og for at få hjælp og støtte. Er det svært for dig at gøre alene, er du velkommen til at få en anden til at tage kontakten. I det tilfælde skal vi se en fuldmagt fra dig, så vi er sikre på, du ønsker sagen indberettet. En fuldmagt kan være en sms eller en email, hvor du fortælle os, du er indforstået med, den anden person indberetter din sag.

Det er Aleas bestyrelse som træffer afgørelsen, om hvorvidt din sag hører hjemme i Fastaval-regi, om der er tale om en reel straffesag, eller  om sagen handler om andre dele af Rolle- og brætspilsmiljøet, som ikke påvirker Fastaval. Vi kan kun behandle de sager, der har med Fastaval at gøre, men vi vil gerne hjælpe dig videre, hvis du ikke ved, hvor du ellers kan få hjælp.

Fastaval er et privat arrangement, og alle arrangører i både Fastaval og Alea er frivillige og ulønnede. Det betyder at vi, ifølge dansk lov, har anmelde- og underretningspligt over for myndighederne. Det betyder også, vi har fuld ret til at vurdere, hvem der er velkomne til at deltage på Fastaval!

Herunder kan du læse om hvordan Fastaval håndterer personsager og hvor du skal henvende dig!

HVEM ER FASTAVAL

Fastaval er landets største bræt- og rollespilsskongres og foregår i Hobro hvert år i påsken. Alle folk som er involveret i at arrangere Fastaval er frivillige. Den øverste ansvarlige arrangør for Fastaval kaldes Generalen og vedkommende samlet en styregruppe under sig. De er tilsammen Hovedarrangørgruppen.

Tryghedsværterne er en gruppe voksne mennesker, der fra morgen til aften under Fastaval står klar til at hjælpe, hvis du føler dig utryg eller har været udsat for en ubehagelig oplevelse. Du kan læse om tryghedsværterns arbejde her (link kommer snarest). 

Alea er den frivillige forening, som har ansvaret for afviklingen af Fastaval og som arbejder fremadrettet med skabe kongressen. Det er blandt andet Alea, der udpeger årets general, ligesom det er Alea, der er den øverste instans, når det kommer til håndtering af personsager. Medlemmerne af Aleas bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling. Du kan læse om bestyrelsen her.

HER HENVENDER DU DIG

  • Først og fremmest kan altid skrive til Fastavals særlige SAFEMAIL

  • Mens Fastaval kører i påsken, kan du kontakte Tryghedsværterne på +45 93 90 35 67.

  • Du kan også skrive direkte til Aleas bestyrelse på alea@fastaval.dk.

Hvis du skriver på Fastavals safemail bliver din besked behandlet af forskellige dele af Fastaval, afhængigt af, hvornår på året, du henvender dig. På den måde sikrer vi, at du bliver set og hørt hurtigst muligt.

  • Modtager vi din henvendelse op til Fastavals afvikling (september til påske): Hovedarrangørgruppen tager sig af din sag.
  • Modtager vi din henvendelse under Fastaval i påsken: Tryghedsværterne tager sig af din sag – men kan sende dig videre til hovedarrangørgruppen, hvis ønsker det.
  • Modtager vi din henvendelse i tiden efter Fastaval og frem til næste års planlægning begynder (fra påske til ca. september): Aleas bestyrelse tager sig af din sag. 

Alea er ’endestationen’

Hvis din sag ikke umiddelbart kan løses af Fastavals hovedarrangørgruppe, eller din sag har kørt i mere end et år, overgår den til Aleas bestyrelse. Det gør vi for at sikre, du ikke skal begynde forfra, med en ny hovedarrangørgruppe. Aleas bestyrelse er valgt for flere år, og der vil altid sidde mindst et bestyrelsesmedlem, der kender din sag. 

Du kan altid vælge Alea

Du kan til enhver tid, også under Fastaval, vælge, at det er Alea, der skal behandle din sag. Brug safemailen eller skriv direkte til Aleas bestyrelse her

SÅDAN BEHANDLES DIN SAG I ALEAS BESTYRELSE 

Handlingsplan

Når du skriver til Aleas bestyrelse (eller din sag videregives fra Fastavals hovedarrangørgruppe til Aleas bestyrelse), får du en dato for, hvornår din sag bliver behandlet. Det sker senest på næste bestyrelsesmøde. Aleas bestyrelse mødes hver anden måned, men hvis sagen er akut, mødes vi ekstraordinært. Efter mødet får du en handlingsplan, så du ved, hvad der kommer til at ske. 

Fortrolighed

Aleas bestyrelse arbejder ud fra et fortrolighedsprincip. Det betyder at vi ikke fortæller udefrakommende om, hvem der har henvendt sig til os. I tilfælde af anklager mod navngivne personer, vil vi som udgangspunkt høre begge parter og om nødvendigt også eventuelle vidner i sagen. Dette skridt er nødvendigt for, at vi kan træffe en beslutning på et ordentligt grundlag.

Aleas bestyrelse kommenterer ikke personsager offentlig, men vi forbeholder os retten til at underrette årets general. 

Fortrolighedsprincippet gør også, at du ikke kan forvente særlig indsigt i håndteringen/resultatet af en sag – heller ikke, hvis det er en, du som tredjeperson indberetter.

Risikovurdering

Når bestyrelsen håndterer en personsag, laver vi en risikovurdering på den person, du har henvendt dig om. Vi vurderer, om det er sandsynligt, personen vil gentage sin uønskede handling på Fastaval. Vi ser blandt andet på:

  • Er der en straffesag i gang på sagen, eller ligger der en afgørelse fra en domstol?
  • Har personen en historik for at opføre sig som anmeldt? 
  • Alvorsgraden af, hvad du har oplevet eller er bange for kan ske.
  • Ønske om at indgå i dialog og finde en løsning (såsom at deltage i konfliktmægling, se nedenfor)

Vi ser det som skærpende omstændigheder, når en arrangør er trådt over stregen, eller hvis en mindreårig person er involveret. 

Vores beslutning

Når der er truffet en afgørelse i den personsag, du er involveret i, vil du modtage en skriftlig besked om Aleas beslutning.

ONLINE DEBATTER

Vi ser af og til sager på Facebook eller andre sociale medier, der medfører en passioneret diskussion. Som udgangspunkt kan du ikke regne med, at Alea eller hovedarrangørerne følger med eller er forpligtet til at tage offentligt standpunkt i disse situationer. Det skyldes især, at nogle af disse diskussioner ender i personsager, der skal behandles af Alea. Håndteringen af disse sager er fortrolig, og her er det vigtigt, Alea er objektive. Det er derfor uhensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen allerede er en del af den offentlige debat.

Konfliktmægling

Med mindre der er tale om en meget alvorlig sag, vil Aleas bestyrelse tilbyde konfliktmægling i sagen og forsøge at bidrage til en løsning, hvor begge partere kan være på Fastaval under trygge rammer.  Her har både du og den anden part ret til en bisidder eller en stedfortræder.
Et eventuelt konfliktmæglingsmøde kan både foregå fysisk eller digitalt.

Hvis Aleas bestyrelse vurderer, at en person udviser en risikoadfærd, der gør vedkommende uønsket på Fastaval, vil du og vedkommende begge få skriftlig besked derom. Der kan blive tale om, at vedkommende bortvises i en årrække, eller at personen kun er velkommen under særlige omstændigheder. Det kan eksempelvis tænkes at vedkommende gerne må deltage, men ikke må drikke alkohol. Eller at vedkommende må deltage, men ikke kan have en arrangørpost eller opholde sig i bestemte områder.

Aleas beslutninger om ekskludering eller skærpet deltagelse på Fastaval som følge af en personsag varer som minimum i tre år. Herefter er bestyrelsen forpligtet til at tage sagen op igen og lave en ny risikovurdering. Du vil naturligvis blive kontaktet, så du kender udfaldet af denne beslutning. 

Mangel på overholdelse af deltagelse på særlige omstændigheder vil lede til bortvisning fra Fastaval i tre år eller mere.

Hvor længe gemmer vi din sag? 

Alea følger dansk lov og GDPR-reglerne. Når din sag er afsluttet, bliver den derfor slettet fra Aleas arkiv.