SCENARIEJURYEN PÅ FASTAVAL

På Fastaval bliver der hvert år nedsat en scenariedommerjury, som bestemmer hvilke premierescenarier der nomineres til og vinder Otto-priserne. For mange deltagere kan det være svært at se, hvordan processen med at læse, bedømme og udvælge scenarierne fungerer og hvor meget arbejde dommerne lægger i at være fair og balancerede overfor både scenarier og forfattere. Herunder kan du møde årets jury og læse hvordan dommerne udvælges og hvordan deres bedømmelsesproces fungerer.

Årets scenariejury på Fastaval 2023

Overdommer

René Toft

René skrev sit første Fastaval scenarie i 2003 har haft svært ved at finde stopknappen lige siden. Han ELSKER et godt action scenarie eller en ond omgang investigation i et gråt moralsk grænseland, men har også en forkærlighed for scenariet, der med et bedrøvet smil stikker en kniv i hjertet på dig. For René handler det primært om den gode historie og hans yndlings Otto har altid været Bedste Fortælling. Det er tredje gang René er dommer på Fastaval, og første gang som overdommer.

Mads L. Brynnum

Mads har skrevet scenarier til Fastaval siden 1997, og hans hjerte banker især for komedier og sære fortællegreb. Og hvis det ligefrem er noget med nogle regler som på én gang begrænser spillerne og giver dem indflydelse, så er der ikke et øje tørt. Mads er dommer for tredje gang, og hans favorit-Otto vil altid være juryens specialpris.

Signe Løndahl Hertel

Signe slog oprindeligt sine folder i larp- og blackboxmiljøet, men forelskede sig hovedkulds i Fastavals scenarieform, da hun besøgte connen første gang i 2015. Siden da har hun selv skrevet flere scenarier. Hun forsøger gerne at spille så mange scenarier som muligt på Fastaval, men elsker i ligeså høj grad at nørde designet over en drink bagefter. Signe har en bred smag i scenarier med en forkærlighed for fortællinger med noget på hjerte og finurlige verdener, man kan leve sig ind i. Signe var dommer for første gang i 2022.

Martin A. D. Sinding

Martin kommer fra en baggrund som arrangør i Larp-miljøet. I 2018 tog han for første gang på Fastaval og ved en fejl havnede han i Scenarieskrivningskonkurrencen. Gennem konkurrencen blev Martin betaget af Fastaval formatet og hans sejr gav ham blod på tanden for at skrive mere. Martin elsker scenarier med meta-lag og skøre præmisser. Der skal helst være gang i den og massere af chubang, men Martin kan også sætte pris på en mere afdæmpet fortælling hvor rollernes stærke indbyrdes relationer er i fokus. Det er første år Martin er dommer.

Cecilie Balling

Cecilie startede oprindeligt ud i larp miljøet omkring 2002, men fandt hurtig vej til Fastaval første gang i 2003. Der har hun så været stort set hver påske siden, hvor hun har lavet alt fra at skrive scenarier, spillet en masse rollespil og brætspil, lavet kager i enorme mængder til cafeen, været hyggetante til fastaval junior og meget mere. Hun søger den gode fortælling, der giver sublime rollespils oplevelser der går lige i hjertet. Cecilies yndlings Otto er prisen for roller, da hun mener at de ofte er et bærende element i spillet. Cecilie glæder sig til at være scenariedommer for første gang. 

Jeppe Nybo Jørgensen

Jeppe var på Fastaval for første gang i 1993 og har stort set været spilleder på hver eneste Fastaval siden da. Det er også blevet til et Fastavalscenarie som forfatter, ligesom Jeppe har arbejdet med rollespilsdesign som formidlings- og undervisningsmetode. Jeppe har en bred smag i rollespil, men er i særdeleshed til fals for stærke temaer, store spørgsmål og det gode håndværk; og så gør det ikke spor, hvis settingen er historisk. Jeppe er dommer på Fastaval for anden gang.

INDEN FASTAVAL

Som det allerførste i dommerprocessen skal juryen samles. Først udpeges overdommeren af ALEA (måske allerede inden forrige Fastaval) og det er suverænt overdommeren der i sidste ende bestemmer, hvilke personer som dommergruppen skal bestå af. Det er altid en prioritet at skab en balanceret jury, som består af personer med mange forskellige perspektiver på rollespil og med forskellige erfaringsniveauer. Forfattere, spilledere og spillere med forskellige rollespilspræferencer er stort set altid repræsenteret blandt otto-dommerne. Juryen mødes typisk én enkelt gang inden scenarierne bliver afleveret for at blive enige om processen og otto-kategorierne, men det er først når scenarierne er blevet afleveret at dommernes virkelige arbejde begynder. Alle scenarier læses grundigt og ofte er der langt over 1500 sider skriftligt materiale. De bliver analyseret og diskuteret i dybden på dommernes interne forum. Det er disse nedskrevne diskussioner, som danner udgangspunkt for den feedback forfatterne modtager efter Fastaval.

I en weekend umiddelbart inden Fastaval mødes dommerne til en stor arbejdsweekend. Her gennemgås alle scenarierne igen og dommerne diskuterer hvilke scenarier, der potentielt kan blive nomineret i de forskellige kategorier. Måske har de også et forsigtigt bud på en foreløbig ottovinder, men intet er sikkert før Fastaval. Selv om dommerne bedømmer det skriftilige materiale, er det vigtigt for dem, at få en fornemmelse af, hvad der fungerer godt i praksis i spillokalerne. Der kan også være elementer i et scenarie, som ikke umiddelbart kan læses af teksten, men alligevel giver spillerne fantastiske oplevelser.

UNDER FASTAVAL

Det er en stor del af dommernes arbejde at snakke både med forfatterne, spillederne og spillerne om scenarierne, når de er blevet afviklet. Ligesom det også er dommerne som indsamler og læser de feedbacksedler, der bliver skrevet i spillokalerne under Fastaval. Samtalerne og især feedbacksedlerne er vigtige arbejdsredskaber, når juryen skal danne sig et overblik over, hvordan de skrevne scenarier fungerer i praksis. Lørdag på Fastaval låser juryen sig inde i et lokale fra morgenstunden, for endegyldigt at bestemme, hvilke scenarier der nomineres og hvilke der vinder. Her tager juryen udgangspunkt i det skriftlige scenarie, deres beretninger fra spillere, spilledere og forfattere, samt de indleverede feedbacksedler. Der vælges fem nominerede samt en vinder i hver kategori. Lørdag aften bliver listerne med nomineringer hængt op rundt omkring på Fastaval og offentliggjort på Fastavals hjemmeside. Søndagen bruges på forberede sig til otto-showet. Her laver dommerne diplomer til alle nominerede forfattere og skriver de tekster der læses op fra scenen. Efter otto-showet står juryen til rådighed, hvis man som forfatter eller deltager har spørgsmål til Ottoerne.

UDVÆLGELSESPROCESS OG OTTO-KATEGORIER

Hver otto-kategori har en skriftlig definition (læs her), som diskuteres på plads af juryen inden scenarierne afleveres. Det er den dommerne forholder sig til, når de i sidste ende nominerer scenarier og finder vindere. Kort sagt er Bedste Roller de roller, der bedst rammer kategoriens kriterier. Alligevel kræver det mange og lange diskussioner, at finde frem til hvilke scenarier der bedst rammer kriterierne i en kategori. Især fordi det er vigtigt for dommerne, at scenarierne bedømmes på deres egne præmisser. Et action-scenarie vil altid blive bedømt på, om det er god action, inden for de rammer scenarier selv stiller op – ikke på, om det er godt drama.

Dommerne arbejder ud fra fire principper når de endelige vindere og nominerede vælges: konsensusdiskussioningen veto og ingen handler. De første to hænger sammen på den måde at alle skal være enige i sidste ende og at den enighed kun opnås ved at diskutere sagligt. Ingen Ottoer fordeles via afstemning, for det er kun gode argumenter der tæller i dommerprocessen. Ingen veto betyder, at det ikke er tilladt for et jurymedlem spærre for nomineringen af et scenarie uden gode argumenter, hvis stemningen måske i er imod vedkommendes foretrukne scenarie. Ingen handler betyder at dommerne ikke må skylde hinanden noget. Det kan eksempelvis være at selvom et scenarie et jurymedlem virkelig elsker, ikke bliver nomineret en kategori (måske bedste roller), så må det scenarie ikke blive “kompenceret” det tab i en anden kategori (måske Juryens specialpris). Alle kategorier er et blankt kanvas, hvor de bedste argumenter vinder.

To af otto-kategorierne er en lille smule anderledes end de andre. Det drejer sig om Juryens specialpris og Deltagernes pris. Specialprisen er juryens pris og her vælger juryen selv antallet af nominerede. Hvert nomineret scenarie vælges ud fra enten dets overordnede idé eller et særlig stærkt delelement i scenariet. Her har dommerne typisk mere frihed til at vælge med hjertet. Deltagernes pris betyder at deltagerne stemmer om hvilket scenarier, der skal vinde prisen i løbet af Fastaval. Hvis to scenarier opnår lige mange stemmer, vinder de begge deltagernes pris.

EFTER FASTAVAL

Når Fastaval er overstået går juryen i gang med at skrive en omfattende feedback til alle forfattere, der har deltaget på Fastaval med et scenarie. Feedbacken sendes til forfatterne nogle måneder efter Fastaval er slut, sådan at den kan bruges, hvis forfatterne overvejer at skrive til Fastaval igen.