Visioner for Fastaval 2023

I 2022 fik vi endelig afholdt et fysisk Fastaval igen. Undervejs i processen kunne det godt mærkes, at det var hårdt at komme i gang igen. Fastaval var langt væk i folks hukommelse, og det var svært for både Hovedarrangørerne og Fastavals arrangører at huske, hvorfor vi godt kan lide at lave al det her arbejde for at afholde FV. Vi har kunne mærke, hvor vigtigt det har været for folk at være tilbage på Fastaval, og vi er blevet positivt overvældet over mængden af idéer og gejst for vores fælles hjertebarn. 

I 2022 fik vi taget godt hul på de visioner, vi havde for Fastaval. Men vi nåede ikke alt det vi gerne ville da meget tid og energi blev brugt på at genfinde fastaval og få hjulene igang igen. Samtidig er vi også selv blevet inspireret og er blevet opmærksomme på flere ting, vi mener, Fastaval kan forbedre. 

Vi arbejder til FV23 med de samme fire hovedpunkter som sidste år.

Generationsskellet på Fastaval

Vi oplever stadig et generationsskel på Fastaval, så vi vil fortsat arbejde med at danne bro mellem den yngre og ældre generation i miljøet, så vi bibeholder den store mængde af erfaring vi allerede har, men med plads til, at nye Fastaval arrangører kan komme med nytænkende og spændende ideer. 

Den yngre generation skal kunne føle ejerskab over Fastaval og kunne påvirke FV i den retning, de ønsker, og samtidig er der mange ting, man kan være bange for går tabt, hvis en større del af den ældre generation af både Fastavaldeltagere og -arrangører pludselig ikke har tiden eller lysten til det længere. Vi håber på fortsat at kunne give den yngre generation mod på og mulighed for at komme dybere ind i organisationen og udforske Fastavals muligheder og tilbud. Vi oplevede i 2022 en stor udskiftning af arrangører, og vi er så glade for at se både nye og unge arrangører på rigtig mange områdelederposter.

Vi fokuserer også på at få en god overlevering og dokumentation af områderne til både nye arrangører og arrangører, der fortsætter på deres område. Så vi vil igen i år opfordrer til at bruge vores fælles drive mappe for Fastavals arrangører, som vi lavede i samarbejde med Alea sidste år. Det bliver spændende at se om den virker som ønsket. Det finder vi jo sådan først rigtig ud af i år.

Nytænkning

Ligesom sidste år arbejder vi dette år ud fra en idé om, at alt på Fastaval kan tages op til diskussion. Intet er så integreret og fast, at det ikke kan betale sig at kigge på det med nye øjne og overveje, om det kan foregå på en anden måde. Nogle gange er svaret nej, vi har ikke et ønske om at foretage store ændringer her i år, og andre gange kommer man frem til nye idéer, som man ellers ikke havde tænkt over.

Fastaval har nu været afholdt på den samme lokation i mange år, men det betyder ikke, at formen ikke godt må kunne ændre og udvikle sig. Det er nemt at bilde os selv ind, at vi har fundet den optimale form, som Fastaval kan have, men det kan vi ikke vide, før vi forsøger noget nyt. Sidste år forsøgte vi os på baggrund af successen, som vores online Fastaval havde, at gøre det muligt for folk at deltage på Fastaval digitalt. Det var et tilbud, der ikke rigtigt blev benyttet, og det er også okay. Vi er ikke bange for at afprøve nye ting, der sætter tanker i gang om, hvad der fungerer og ikke fungerer for Fastaval

En fælles følelse om Fastaval

Vi vil rigtig gerne arbejde med at forbedre den fælles følelse for, hvad det er for et Fastaval, arrangørerne skaber rammen om sammen. Arrangørområderne bliver nemt mindre Fastavalsubkulturer, og på trods af de gode ting, det bringer, mangler der en bedre forståelse for, hvordan hvert område spiller sammen og påvirker hinanden.

Vi vil gerne støtte op om de gode fællesskaber, der er på de forskellige arrangørområder, men vi vil samtidigt opfordre folk til at deltage i “almene” Fastavalaktiviteter og i aktiviteter på tværs af arrangørgrupper for at deltage i det fælles Fastaval, vi er sammen om at skabe. Vi vil gerne blive ved med at lære fra hinanden og bruge andre arrangører som inspiration og sparring, som vi så var en stor succes de sidste par år. 

Tilgængelighed & inklusion

Vi har fortsat et fokus på tilgængelighed og inklusion til FV 2023 bl.a. i form af at gøre det nemmere for nye deltagere, unge deltagere at få en god oplevelse på Fastaval. 

Det er ikke til at undgå, at der er et væld af information og kultur at tage stilling til, når man kommer til Fastaval, men vi kan gøre det nemmere for folk at tilgå det.

Vi har også store visioner om at nytænke ungdomsområdet. Der er lagt et stort stykke arbejde i at samle ønsker til, hvad ungdommen har brug for på Fastaval, og vi vil på baggrund af disse og i samarbejde med vores dygtige, dedikerede unge arrangører arbejde på at gøre det endnu federe for yngre deltagere på Fastaval. 

Med det sagt tager vi i hovedarrangørgruppen altid imod inputs og forslag, som I kunne sidde med.

Vi skal huske hinanden og deltagerne på at vi ikke er et professionelt arrangement og det er først og fremmest vigtigt at vores arrangører har det sjovt med at lave Fastaval.

– Fastaval’s Hovedarrangører 2023