Visioner for Fastaval 2024

Hovedarrangørerne udformer hvert år et sæt visioner som spiller en afgørende rolle i at forme og forbedre Fastaval, det pågældende år. Ved at skabe klare og ambitiøse visioner kan hovedarrangørerne inspirere både deltagere og frivillige til at arbejde sammen mod fælles mål.

I år arbejder vi med følgende visioner:

Fælles om Fastaval

Fastaval spænder bredt, både hvad angår deltagere og arrangører, men kun sammen kan de skabe vores alle sammens Fastaval. Desværre oplever flere, at dårlig kommunikation gør arrangørarbejdet unødvendigt hårdt. Det gælder både når deltagere udviser en manglende respekt for arrangørernes (frivillige) arbejde, men også når kommunikationen mellem arrangørområderne går skævt.
Vi vurderer i hovedarrangørgruppen, at begge disse problemer kan undgås, da de i høj grad bunder i misforståelser og momentær frustration. Derfor vil vi gerne lave en forventningsafstemning for samarbejdet mellem områderne, og skabe en ny standard for hvordan både deltagere og andre frivillige behandler vores arrangører.
Kulturen skal bygge på det fælles formål, der driver os: at lave det bedste Fastaval vi kan – Sammen.

Et trygt Fastaval

Fastaval skal være et trygt sted at færdes for alle deltagere, men desværre oplever flere deltagere utryghedsskabende adfærd i påsken. Det vil vi gerne til livs. Vi vil gerne øge fokuset på tryghed, ved at gøre det tydeligt, hvilken slags opførsel vi ikke ønsker på Fastaval, og hvordan vi håndterer deltagere, der ikke opfører sig ordentligt.
Vi ønsker også at udbygge tryghedsværtsområdet, så det bliver nemmere at komme i kontakt med en tryghedsvært, og afstigmatisere det at henvende sig til tryghedsværterne med sine bekymringer – store som små.

Et åbent Fastaval

Fastaval er efterhånden en gammel sag, stadig frisk, men med sine særheder. Det kan være svært at være med som førstegangsdeltager, for der er mange usagte traditioner og meget implicit viden, der skal afkodes. Vi vil gerne gøre det nemmere for førstegangs deltagere at møde, deltage i og bidrage til Fastavals kultur. Vi ønsker en bedre kollektiv hukommelse, så det bliver lidt mindre mystisk, og lidt mere tilgængeligt.

At dele Fastaval

Fastaval kan meget selv, men vi står ikke alene. Fastaval bygger på gode relationer, internt såvel som eksternt. Vores gode forhold til locations giver os unikke muligheder, relationen til efterskolerne er grobund for nye arrangørkræfter, sponsoraftaler giver håndgribelige økonomiske fordele, og samarbejdet med Landsforeningen Bifrost giver adgang til midler, politisk indflydelse og erfaringsdeling (og billig forsikring).
Fastaval får en masse ud af vores sammarbejder, og de giver mulighed for at Fastaval kan give tilbage til det brede rollespilsmiljø, såvel lokalmiljøet. Det er vores mål at styrke Fastavals eksterne samarbejder til gode for både os og vores samarbejdspartnere. Vi skal styrke de gode relationer, og række ud til dem vi mangler.