Visioner for Fastaval 2022

Bunkeren for Fastaval 2022 har en vision om at kunne afholde et fysisk Fastaval. Vi vil sammen med vores arrangører og deltagere genfinde det fysiske fællesskab, der får os til at komme igen år efter år. Med fokus på gennemsigtighed og tilgængelighed havde vi sidste år stor succes med vores fokusmøder i efteråret, der gav os mulighed for at snakke med vores arrangører om, hvordan Fastaval kan se ud. Det gav os et helt unikt indblik i, hvordan folk ser Fastaval, og hvilke værdier, vi hver især lægger vægt på.

Vi har i 2022 fire hovedpunkter, som vi har valgt at fokusere vores arbejde omkring.

Generationsskellet på Fastaval

Vi har de sidste par år været meget opmærksomme på, at der er et generationsskel på Fastaval. Vi vil gerne hjælpe med at danne bro mellem den yngre og ældre generation i miljøet, så vi bibeholder den store mængde af erfaring vi allerede har, men med plads til, at nye Fastaval arrangører kan komme med nytænkende og spændende ideer. Vi ønsker at få alle generationer med i arbejdet om at forme et fælles fastaval.

Vi har bl.a. fokus på at få en god overlevering af områderne til nye arrangører, samt prøve at gøre arrangørarbejdet mere gennemsigtigt, så det vil blive mere overskueligt at hoppe ind som arrangør på et område. Det er hårdt for Fastaval, når et område skal starte forfra ca. hvert andet-tredje år, fordi erfaringer går tabt, og det forhindrer områderne i at udvikle sig. Vi ved, at det også er et punkt, som Alea har stort fokus på, og vi mener, at det kan forbedre Fastaval i en rigtig høj grad, hvis vi bliver bedre til at dele erfaringer og opfordrer til udvikling.

Den yngre generation har svært ved at føle ejerskab over Fastaval, og samtidig er der mange ting, man kan være bange for går tabt, hvis en større del af den ældre generation af både Fastavaldeltagere og -arrangører pludselig ikke har tiden eller lysten til det længere. Vi håber på at kunne give den yngre generation mod på og mulighed for at komme dybere ind i organisationen og udforske Fastavals muligheder og tilbud.

Tilgængelighed & inklusion

Vi ville gerne have et fokus på tilgængelighed og inklusion til FV 2021 i form af at gøre det nemmere for nye deltagere, unge deltagere at få en god oplevelse på Fastaval. 

Det er ikke til at undgå, at der er et væld af information og kultur at tage stilling til, når man kommer til Fastaval, men vi kan gøre det nemmere for folk at tilgå det.

Til det har vi sammen med et håndfuld seje arrangører fortsat arbejdet med at udvikle nye funktioner til Fastaval-appen, som gerne skulle gøre det nemmere at navigere og deltage i Fastaval. Det er et projekt der tager lang tid, men vil helt sikkert gavne de fremtidige valler, og som på længere sigt kan udvikles efter Fastavals behov.

Vi har også store visioner om at nytænke ungdomsområdet. Der er lagt et stort stykke arbejde i at samle ønsker til, hvad ungdommen har brug for på Fastaval, og vi vil på baggrund af disse og i samarbejde med vores dygtige, dedikerede unge arrangører arbejde på at gøre det endnu federe for yngre deltagere på Fastaval.

En fælles følelse om Fastaval

Vi vil rigtig gerne arbejde med at forbedre den fælles følelse for, hvad det er for et Fastaval, arrangørerne skaber rammen om sammen. Arrangørområderne bliver nemt mindre Fastavalsubkulturer, og på trods af de gode ting, det bringer, mangler der en bedre forståelse for, hvordan hvert område spiller sammen og påvirker hinanden.

Vi vil gerne støtte op om de gode fællesskaber, der er på de forskellige arrangørområder, men vi vil samtidigt opfordre folk til at deltage i “almene” Fastavalaktiviteter og i aktiviteter på tværs af arrangørgrupper for at deltage i det fælles Fastaval, vi er sammen om at skabe. Vi vil gerne blive ved med at lære fra hinanden og bruge andre arrangører som inspiration og sparring, som vi så var en stor succes sidste efterår. Der er desuden blevet taget et stærkt initiativ med afholdelse af en arrangørweekend her i september, som vi håber vil blive taget godt imod.

Nytænkning

Vi arbejder ud fra en idé om, at alt på Fastaval kan tages op til diskussion. Intet er så integreret og fast, at det ikke kan betale sig at kigge på det med nye øjne og overveje, om det kan foregå på en anden måde. Nogle gange er svaret nej, vi har ikke et ønske om at foretage store ændringer her i år, og andre gange kommer man frem til nye idéer, som man ellers ikke havde tænkt over.

At afholde et online Fastaval i 2021 var ikke noget, vi havde forestillet os, at vi skulle, men der kom rigtig mange gode ting ud af det, som vi gerne vil fortsætte med at bygge videre på. Vi har set, at det er muligt at tilpasse mange dele af Fastaval til en online platform, og denne erfaring vil vi bruge til at køre et online track udover Fastaval i Hobro. Præcis hvilken form, det kommer til at have, ved vi ikke endnu, men vi er spændte på at arbejde videre med alle de idéer og tanker, sidste år bragte frem. Med det sagt tager vi i Bunkeren altid imod inputs og forslag, som I kunne sidde med.