by Tim Slumstrup Aunkilde

På Sanatoriet i Arkham samles de mange skæbner, der har stirret ind i mørket og oplevet ting, der overgår menneskets fatteevne. Nogle er her for at generobre sig selv og få balance i deres sind. Andre er indlagt i bestandig forvaring; dømt til fare for både sig selv og verdensordenen. Og så er der de få, som er her med et dystert formål. For hvor ellers finder man så gode rekrutteringsmuligheder af undersåtter for gamle guder, der vil etablere fodfæste i den fysiske verden?

Presentation

Players: 4

Gamemasters: 0

Total runtime: 3-4 hours

Language: Danish

Age limit: 15+

Historier fra Sanatoriet tager udgangspunkt i de fortællinger, som tidligere efterforskere beretter under samtaleterapi. Det er fire uafhængige historier, som alligevel får fire skæbner til at finde sammen på det helt forkerte sted på det helt forkerte tidspunkt.

Stjernerne har talt!

”Historier fra Sanatoriet” er et spillederløst fortællescenarie, hvor ansvaret for at drive spilpersonerne derud, hvor de kun kan tabe, er lagt ud til spillerne. Der hvor de enten taber livet, deres sind, eller det der er værre.

Ved hjælp af en række gradvist udviklende hjælpemidler, simple benspænd, og en stram rammefortælling, får spillerne i fællesskab mulighed for at spille hele fire grufulde historier på én gang. Alle historier finder sin rod i Lovecrafts Cthulhu mythos.

Scenariet er for spillere, der nærer en udpræget kærlighed til Lovecrafts forfatterskab, samt det univers han og andre har bygget op om det. Om end der ikke sættes krav til et forhåndskendskab til Lovecrafts forfatterskab, vil et minimum af kendskab til Cthulhu-mythos være fordelagtigt.

Players: 4

Gamemasters: 0

Total runtime: 3-4 hours

Language: Danish

Aldersanbefaling: 15+